Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis mes tvarkome, kodėl juos tvarkome, kokių saugumo priemonių imamės, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektai, turite.
 

Iškilus bet kokiems klausimams, susijusiems su mūsų pateikta privatumo politika, galite rašyti mums el. paštu: info@filota.lt arba skambinti telefonu +370 608 12567.

Jūsų duomenų valdytojai – Sandra Meškauskaitė, individualios veiklos pažymėjimo numeris – 871515, el. paštas – sandra@filota.lt; Domantas Bajorinas, individualios veiklos pažymėjimo numeris – 871585, el. paštas – domantas@filota.lt. Bendras pasiteiravimo telefonas +370 608 12567.

1.1. Asmens duomenimis yra laikoma bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti konkretaus žmogaus tapatybę. Pavyzdžiui, asmens duomenimis yra laikomi žmogaus pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto identifikatorius.

2.1. Jei atliekate registracijos procedūrą ir susikuriate paskyrą (paskyrą galima susikurti ir pirkimo metu ir atskirame mano paskyros puslapyje), kurioje pateikiama informacija apie Jūsų užsakytas prekes, jų pristatymo statusą ir kt. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

– Vardas, pavardė;
– El. pašto adresas;
– Prisijungimo prie paskyros vardas;
– Prisijungimo slaptažodis.

2.1.1. Šių duomenų tvarkymui bus reikalingas Jūsų sutikimas;
2.1.2. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: nuo paskyros sukūrimo iki paskyros ištrynimo (panaikinimo) momento.

2.2. Perkant prekes Apmokėjimo formoje pateikiami duomenys reikalingi tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą, pristatyti prekes bei Jus informuoti apie užsakymo vykdymo eigą. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

– Vardas, pavardė;
– Prekių pristatymo adresas;
– Telefono numeris;
– El. pašto adresas;
– Informacija apie užsakymą (užsakymo numeris ir data; užsakymo būsena);
– IP adresas;
– Informacija apie prekes (prekės pavadinimas, aprašymas, kiekis, kaina);
– Apmokėjimo būdas;
– Pristatymo būdas ir kaina;
– Užsakymo pastabos.

2.2.1. Šių duomenų tvarkymui bus reikalingas Jūsų sutikimas;
2.2.2. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šiuos duomenis tvarkome iki bus įvykdytas užsakymas, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.

2.3. Pirkimo formą galite užpildyti ir pirkimą galite atlikti nesiregistruodami mūsų internetinėje parduotuvėje. Tokiu būdu yra pateikiamas užsakymas įsigyti prekes, o mes gauname duomenis, kurie yra nurodyti šios politikos 2.2. punkte ir kurie mums yra reikalingi tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą, pristatyti prekes bei Jus informuoti apie užsakymo vykdymo eigą. Šie duomenys tvarkomi tokia pat tvarka ir terminais, kurie yra nurodyti šios politikos 2.2 punkte.

2.4. Apmokėjimo už prekes ir užsakymo buhalterinės apskaitos tikslu renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis mūsų puslapyje:

2.4.1. Apmokėjimo su kredito ar debeto kortelėmis paslaugų teikėjas UAB “Click2Sell ” renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis savo platformoje ir pateikia juos mūsų peržiūrai:

– įvardyti duomenis.

2.4.2. Esant mokėjimui bankiniu pavedimu, UAB Revolut Payments  bankas renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis savo platformoje ir pateikia juos mūsų peržiūrai:

– Vardas, pavardė;
– Jūsų sąskaitos numeris;
– Jūsų banko pavadinimas;

2.4.3. Visus aukščiau nurodytus duomenis gauname iš aukščiau nurodytų mokėjimo paslaugų teikėjo po to, kai Jūs atliekate mokėjimą, kuriuo apmokate už norimas įsigyti prekes;

2.4.4. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šiuos duomenis tvarkome iki bus įvykdytas užsakymas, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.

2.5. Nuolat atnaujiname savo prekių asortimentą, organizuojame žaidimus, skelbiame akcijas ir dalinamės kita vertinga informacija („tiesioginė rinkodara“). Šiuo tikslu mes:

2.5.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

– Vardas, pavardė;
– El. pašto adresas.

2.5.2. Šių duomenų tvarkymui reikalingas Jūsų sutikimas;

2.5.3. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: nuo Jūsų sutikimo davimo momento iki jį panaikinsite, tačiau ne ilgiau nei dvejus metus. Baigiantis dvejų metų laikotarpiui mes informuosime Jus apie besibaigiantį sutikimo laikotarpį ir paprašysime jį pratęsti.

2.6. Jums įsigijus prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje, mes tvarkome žemiau nurodytus duomenis apie Jūsų praeitus pirkimus, kad galėtumėte matyti informaciją apie tai ką įsigijote praeityje, už kokią kainą ir kt., o taip pat, kad galėtume spręsti tarp mūsų kilusius ginčus. Šiuo tikslu mes:

2.6.1. Renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

– Pirkimų istoriją (įsigytų prekių pavadinimas, aprašymas, kiekis, kaina; apmokėjimo būdas, pristatymo adresas, būdas ir kaina; užsakymo pastabos, būsena, numeris ir data; IP adresas);
– Su užsakymo vykdymo eiga susijusius automatinius pranešimus (el. laiškai);
– Elektroninį susirašinėjimą tarp mūsų ir Jūsų.

2.6.2. Šių duomenų tvarkymui bus reikalingas Jūsų sutikimas;

2.6.3. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: šią informaciją tvarkome du metus, o vėliau mes juos tvarkome tiek, kiek mus tą įpareigoja daryti teisės aktai, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.

2.7. Svetainės lankytojams, kurie yra neužsiregistravę, tačiau palieka svetainėje komentarus, mes tvarkome žemiau nurodytus duomenis:

– Vardą;
– El. pašto adresą.

2.6.3. Šiuos duomenis mes tvarkome tokį laikotarpį: nuo Jūsų komentaro pateikimo momento iki jį panaikinsite, tačiau ne ilgiau nei dvejus metus. Baigiantis dvejų metų laikotarpiui mes informuosime Jus apie besibaigiantį dvejų metų laikotarpį ir paprašysime jį pratęsti.

3.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tik teisėtais pagrindais, griežtai laikydamiesi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

3.2. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

3.2.1. Jums perkant prekes iš mūsų;

3.2.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą;

3.2.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais pagrindais, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu (prenumerata);

3.2.4. Vykdant mums taikomus privalomus įstatymų reikalavimus.

4.1. Teisė susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenis. Jūs turite teisę kreiptis į mus ir susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

4.2. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

4.3. Duomenų keitimas ir tikslinimas. Jeigu pastebėjote, kad tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, galite kreiptis į mus, kad juos pakeistume ir patikslintume.

4.4. Uždraudimas tvarkyti asmens duomenis. Jūs turite teisę uždrausti mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir prašyti, kad duomenų daugiau netvarkytume bei panaikintume jau tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti Jūsų prašymo ir toliau privalėsime tvarkyti tam tikrus Jūsų duomenis. Tokie atvejai yra: duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi; duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų teisėtus interesus; duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo; tvarkyti duomenis mus imperatyviai įpareigoja taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai.

4.5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ir (ar) tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir (ar) Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ir (ar) Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Jums pasinaudojus teise apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes nutrauksime bet kokius duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Jūsų asmens duomenų saugojimą.

4.6. Teisę, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti. Ši teisė reiškia, kad iš mūsų galite gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Šie duomenys gali būti persiųsti Jums tiesiogiai arba trečiajam, Jūsų nurodytam asmeniui.

5.1. Jeigu norite pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, kreipkitės el. paštu info@filota.lt arba skambinkite telefono numeriu: +370 608 12567.

5.2. Gavę Jūsų prašymą, mes, jeigu tai bus būtina, galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę įrodančius dokumentus, o taip pat ir kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją ir (ar) dokumentus. Į Jūsų prašymą mes atsakysime kaip galima greičiau, tačiau ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų reikalingų dokumentų bei informacijos pateikimo dienos.

6.1. Tam tikrai atvejais įstatymai ar kiti teisės aktai mums suteikę teisę arba nustato imperatyvią pareigą nevykdyti Jūsų prašymų dėl teisių įgyvendinimo. Tokiais atvejais yra laikomi:

6.1.1. Mes turime įvykdyti įstatymais ir kitais teisės aktais mums nustatytas pareigas;

6.1.2. Dėl priežasčių, susijusių su viešąją tvarka, nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar baudžiamuoju persekiojimu;

6.1.3. Siekiant užtikrinti Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.1. Vykdant veiklą, mes naudojamės trečiųjų asmenų paslaugomis, kurioms suteikti gali būti reikalinga perduoti tam tikrus Jūsų asmens duomenis minėtiems tretiesiems asmenimis, kurie teikia paslaugas. Tretiesiems asmenims („asmens duomenų tvarkytojai“) perduodame asmens duomenis tik po to kai pasirašome sutartis, kurios įpareigoja juos tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis mūsų bei teisės aktų nustatytų reikalavimų. Sutartyse yra įtvirtinamos ir nuostatos, kurios skirtos apsaugoti Jūsų duomenis nuo bet kokio netinkamo duomenų tvarkymo. Asmens duomenis mes galime perduoti šias paslaugas teikiantiems asmenims:

7.1.1. Svetainių prieglobos (talpinimo) ir priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios talpina ir prižiūri mūsų internetinę parduotuvę ir kitas naudojamas informacines sistemas;

7.1.2. Pašto ir kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes;

7.2. Vadovaudamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms.

8.1. Kas yra slapukai? Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę) kai Jūs lankotės interneto svetainėje. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

8.2. Kokius mes naudojame slapukus? Mes naudojame slapukus, kurie padeda atpažinti Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, taip pat slapukus, kurie renka svetainės lankomumo statistiką.

8.3. Pagrindas naudoti slapukus? Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų interneto svetainės tinkamą techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis, rodyti reklamą bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

8.4. Kaip aš galiu valdyti slapukus? Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir (ar) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus.

8.5. Kaip aš galiu ištrinti slapukus? Tą galite padaryti tokiu būdu: Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari; Opera.

8.6. Jeigu Jums kyla klausimų dėl slapukų, kreipkitės el. paštu info@filota.lt arba skambinkite telefono numeriu +370 608 12567.

9.1. Dėl savo pažeistų teisių ginimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: www.ada.lt.